Aktivitetslederkurs

Aktivitetslederkurs Hav

Hovedmål Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs, samt klubbturer i kjent og skjermet farvann.
Delmål
 • Teorimomenter:
  • Om NPF og utdanningssystemet.
  • Undervisningsmetoder.
  • Organisering.
  • Tilrettelegging for padlere med spesielle behov.
  • Treningslære.
  • Leker/aktiviteter.
  • Feilretting.
  • Navigasjon.
  • Hypotermi.
   • Grunnleggende kunnskap om symptomer og tiltak.
  • Førstehjelp.
   • Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs.

Praktiske øvelser:

 • Teknikk til 3 stjerner.
 • Gruppeledelse på vannet
Krav til deltakelse
 • Grunnkurs
 • Teknikkurs
 • Beherske kamerat- og egenredning
 • Gruppeoversikt
 • Kunne navigere i skjermet farvann
 • Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs

Loggført minst 10 turer.
Det er ikke noe spesielle krav til varighet og distanse på turene som skal loggføres. Det trenger ikke være overnattingsturer, kveldsturer er også bra. Anbefaler at det settes et mål/arbeidsoppgaver som det skal fokuseres på foran hver tur. Det kan f.eks være teknisk utførelse av fremdriftstak, øving på redningsteknikker, navigasjon, gruppeledelse. Skriv en kortfattet logg/rapport etter hver tur på hvordan turen gikk i forhold til mål/arbeidsoppgaver. I tillegg anbefales det å skrive inn lengde og varighet på turen og vær/vindforholdene.

Varighet 16 timer.
Organisering Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.
Evaluering Tilfredsstille kravene til teknikk og ledelse.
Kurs-arrangør NPF/Klubbene/kommersielle aktører
Kurslærer Veiledere godkjent av TKH
Økonomi Arrangør fastsetter kursavgift.
Kommentar Organisering og ledelse er i fokus. Oppgavene er vide nok til at deltakeren får utfordringer i forhold til dette. Kurset kan tilrettelegges for deltakere med spesielle behov. Etter endt kurs må kursdeltager hospitere på ett NPF Grunnkurs før egne kurs kan holdes.

Deltakerens utstyr på Aktivitetslederkurs

Kajakk og åre

 • Kajakken må være utstyrt for å kunne gjennomføre redningsøvelser tilfredsstillende.
 • Åra må være tilfredsstillende for en dagstur.

Taueline

 • Deltakeren må ha 10-12m taueline som kan benyttes i redningsoperasjoner.

Ekstra åre

Personlig bekledning.

 • Må være passende for dagens forhold.

Flytevest, hjelm, og spruttrekk.

 • Flytevest med minst 50 N oppdrift må benyttes.
 • Hjelmen må gi tilstrekkelig beskyttelse og sitte godt.
 • Trekket må passe og ha stropp som er lett å få tak i under vann og som fungerer.

Enkelt førstehjelpsutstyr og reparasjonsutstyr.

 • Førstehjelpsutstyret bør passe kunnskapen.
 • Reparasjonsutstyret bør passe typen kajakken som benyttes.

Ekstra varmt tøy.

 • Passende mengde varmt tøy må medbringes for dagen.

Medbrakt lunsj.

 • Mat – for ekstra kalorier og proteiner.
 • Termos – varm drikke må med.

Nødutstyr for personlig bruk.

 • En ekstra sjokolade.
 • Lommelykt
 • Lighter

Vanntette sekker.

Deltakerne må ta med seg: – lunsjpakke + drikke – ekstra klesskift
NB! Det må være minimum 5 påmeldte for at kurset blir gjennomført.
For å kunne delta på aktivitetslederkurset, så må en på forhånd ha gjennomført teknikkurset.

Pris: kr 2.500,- inkl. “våttkort kursbevis” og leie av kajakk med nødvendig utstyr

De som har egen kajakk/utstyr anbefales å bruke dette.